O nás

Spolek židovské kultury Lechajim si klade za cíl představovat veřejnosti židovské tradice a zvyky. Momentálně působí ve městech Písek a Prachatice. Kromě výuky židovského tance pořádá spolek různé workshopy a přednášky, na kterých ukazuje, jak židé slaví různé svátky. Pro zájemce je také možná výuka základů hebrejštiny.

Zakladatel spolku Vojtech Pekárik se židovské kultuře věnuje od roku 1995. Zpíval se souborem Mišpacha při Židovské obci v Praze a stál u zrodu první skupiny izraelských tanců v ČR Besamim, kde vyučoval tance pro začátečníky.

Lechajim tančí tradiční židovské, chasidské i moderní izraelské tance. Do budoucna je v plánu se také naučit několik písní.