Shromáždění na podporu Izraele

Náš spolek židovské kultury se v neděli 15. listopadu 2015 na písecké Náplavce u Kamenného mostu zúčastnil Přátelského shromáždění na podporu Izraele, který v Písku pořádalo sdružení Svornost ve spolupráci s Lechajim. Kromě vystoupení židovských tanců vystoupil i rabíd a zpěvák Jair Jerochim.

Touto akcí vyjadřujeme svůj nesouhlas s vražednými útoky páchanými 
na Židovském obyvatelstvu Izraele.

Akci svoji zdravicí podpořil také Velvyslanec státu Izrael v ČR J.E. Gary Koren.